WERKWIJZE

Wat houdt de Acceptance and Commitment Therapy in?
Heelmeesters zijn opgeleid als ACT-therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging voor ACT-beoefenaars (ACBS). ACT is een 100% gedragstherapie hetgeen betekent dat het doel is om uitsluitend iemands gedrag in positieve zin te veranderen. Wat positief is bepaalt de betrokkene zelf. ACT is een nieuwe therapie die vanuit verschillende invalshoeken, waaronder mindfulness, op nuchtere (niet zweverige) en positieve wijze nieuwe toekomstperspectieven biedt. ACT focust op wat voor iemand echt belangrijk en waardevol is in het leven. ACT leert iemand zo nodig daarbij anders om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens (over zichzelf of over haar/zijn problemen) die in de weg staan aan positieve veranderingen. ACT werkt – wetenschappelijk bewezen – zowel bij uiteenlopende klachten (als stress, depressie, angsten, verslaving etc) als bij het verbeteren van prestaties, bij persoonlijke groei en ontwikkeling en bij vragen rondom zingeving.

Hoe werkt de coaching in de praktijk?
Onze coaching werkt verder zoals bij coaches (en psychologen) gebruikelijk. Wij maken telkens een afspraak voor een gesprek (van 50 minuten). U beslist altijd zelf hoeveel gesprekken u wilt en u houdt dus altijd zelf volledige controle over de kosten. Vaak is één gesprek al voldoende voor een beter zicht op uw situatie waardoor u eventueel zelf verdere stappen kunt zetten.

Onze coaching bestaat uitsluitend uit gespreksvoering met u als cliënt(e). Dit is naar onze mening de duidelijkste en meest efficiënte wijze van communiceren. Anders dan bij schriftelijke correspondentie kunnen direct vragen worden gesteld en antwoorden gegeven en kan in uw belang kostbare tijd worden bespaard. Er ontstaat minder miscommunicatie en tekst hoeft niet te worden bedacht en uitgetypt.