WAT DOEN WIJ VOOR U?

Wij helpen u om rechtszaken te voorkomen, juridische kosten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren.

Heeft u een vraag, een juridisch probleem of zelfs al een (dreigende) rechtszaak?

Heelmeesters biedt een unieke vorm van dienstverlening waarbij wij hoge advocaatkosten en andere proceskosten zoveel mogelijk voor u willen besparen en tegelijkertijd uw opbrengst willen maximaliseren. Wij onderscheiden ons enerzijds van juristen en advocaten die hun geld verdienen met het voeren van rechtszaken en anderzijds van rechtsbijstandverzekeraars die hun geld juist verdienen met het voorkomen van procedures. Want wat is het beste voor ú in úw situatie? Uiteraard onderscheiden wij ons ook van alle websites die u “gratis” advies beloven. Deze adviezen blijken uiteindelijk niet gratis en kunnen zelfs uw belangen flink schaden!

Bij Heelmeesters staat uitsluitend uw belang voorop. Met onze deskundige en laagdrempelige werkwijze helpen wij u bij het nemen van de juiste beslissingen. Uiteraard doen wij er in uw belang alles aan om een zo hoog mogelijke opbrengst voor u te realiseren.

Samen met u zoeken wij naar de beste en goedkoopste oplossingen voor uw persoon en voor uw situatie. Wij geven u in elk stadium het vertrouwen in een goed verloop van de rechtsbijstand en desgewenst ontzorgen wij u volledig.

Bel 0186-690707 of mail en heb direct contact met een Heelmeester voor een gratis kennismaking.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

EHBJO: Eerste Hulp Bij Juridische Ongelukken

Als u wordt geconfronteerd met een juridisch probleem, kunt u een aantal dingen doen. U kunt het zelf proberen op te lossen met informatie op het internet. Als dat lukt is dat natuurlijk prima! Wij waarschuwen wel voor de risico’s van ondeskundig advies. Er zijn veel partijen op het internet actief – vaak geen juristen! – die “gratis advies” aanbieden. “Gratis” advies blijkt vaak niet gratis danwel waardeloos of ronduit schadelijk.

Anderzijds kunt u ook direct een jurist of advocaat inschakelen. Hieraan zijn kosten verbonden. Tarieven van 150,= tot 250,= per uur zijn geen uitzondering. Bovendien wordt lang niet altijd een maximum aangegeven, zodat u na afgifte van uw dossier maar moet afwachten hoe hoog de rekening zal gaan zijn.

U kunt er ook voor kiezen eerst een afspraak met Heelmeesters te maken. Voordelen:

 • Wij bekijken samen met u of het eigenlijk wel nodig is om een advocaat in te schakelen of dat u toch zelf verder kunt met alle kostenbesparing van dien;
 • Wij kosten slechts een fractie van een advocaat per uur en bovendien bepaalt u zelf de hoogte van onze kosten;
 • Als een advocaat toch noodzakelijk blijkt, kunnen wij u helpen een geschikte advocaat te vinden.

Wij besparen u advocaatkosten

Ons doel is altijd om u zoveel mogelijk kosten te besparen. Dit doen wij onder andere door:

 • u eerlijk te adviseren over de voor- en nadelen van procedures, zodat u kunt besluiten af te zien van een rechtszaak;
 • samen met u te bepalen of het al direct noodzakelijk is een advocaat in te schakelen;
 • u te leren wat u zelf kunt doen aan uw situatie, u kunt meer dan u zelf denkt!
 • samen met u te zoeken naar mogelijkheden om uw advocaatkosten te verhalen op een derde, bijv. uw rechtsbijstandverzekering;
 • Samen met u prijsafspraken met advocaten te maken maken.

Vragen of klachten over uw jurist of advocaat

Wij worden veel benaderd door mensen die twijfelen of soms zelfs ronduit ontevreden zijn over hun jurist of advocaat. Het heeft veel impact op iemand als naast het conflict met de wederpartij, ook nog eens een verschil van mening ontstaat met de eigen jurist of advocaat. De jurist of advocaat behoort te allen tijde een persoon te zijn die men helemaal kan vertrouwen.

Omdat wij geen enkel belang hebben, anders dan uw belang, vervullen wij graag de rol van vertrouwenspersoon voor u. Met onze advocatenervaring kunnen wij snel beoordelen of uw klachten al dan niet terecht zijn.

Vertrouwenspersoon bij rechtszaken

Een rechtszaak of juridische procedure heeft dikwijls zeer veel impact op de betrokkenen. Iedereen die wel eens in bij een rechtszaak betrokken is, zal dit kunnen beamen. Niet alleen staat er veel op het spel, maar ook zijn de regels van het spel zeer ingewikkeld. Zelfs al bent u tevreden over uw advocaat of jurist, dan nog weet u vaak niet precies waar hij of zij precies mee bezig is en of dit wel maximaal in uw belang is.

Met onze kennis en ervaring weten wij hoe het spel wordt gespeeld. Wij treden graag op als uw vertrouwenspersoon om te zorgen voor een nog betere communicatie tussen u en uw jurist. Dit kunnen wij doen door u zelf goed te informeren en te instrueren en desgewenst kunnen wij ook samen met u in contact treden met uw belangenbehartiger. Wij zijn graag bereid om met uw jurist of advocaat mee te denken, zodat u weet dat uw belangen optimaal worden behartigd. Uit de praktijk blijkt dat deze samenwerking u veel kan opleveren.  

Wij voorkomen rechtszaken voor u

Wij werken en denken uitsluitend in uw belang. Wij zijn niet gebaat bij het voeren van procedures en geven een eerlijk advies over de nadelen en risico’s ervan. Clienten die wij volledig en transparant hebben geinformeerd over de voor-en nadelen besluiten regelmatig af te zien van een juridische procedure. Men is ons erkentelijk dat hen hoge kosten en kostenrisico’s bespaard zijn gebleven, nog afgezien van alle tijdsinvestering en eventuele stress die een procedure met zich kan brengen.

Uiteraard bespreken wij het ook met u als een procedure u veel kan opleveren zonder dat deze u veel kost, bijvoorbeeld als u over een rechtsbijstandverzekering beschikt. Wij kunnen u dan desgewenst begeleiden naar maximaal resultaat.

Wij geven u een second opinion

Als u al een jurist of advocaat heeft ingeschakeld, maar nog niet precies weet waar u aan toe bent of zelfs twijfelt over de voorgestelde weg, dan kunt u bij ons terecht. Door onze ervaring op vrijwel elk rechtsgebied en met procederen in het algemeen kunnen wij u snel inzicht geven in uw mogelijkheden en uw risico’s. U weet gelijk waar u aan toe bent en u bent vervolgens in staat om betere beslissingen te nemen. In slechts één of hooguit enkele gesprekken heeft u tegen minimale kosten de duidelijkheid waarnaar u op zoek was. 

Vragen of klachten over uw rechtsbijstandverzekering

Wij hebben veel ervaring met vragen over en problemen met rechtsbijstandverzekeringen. U kunt bij ons terecht met al uw vragen en klachten over de rechtsbijstandverlening. In chronologische volgorde:

 • Uw aanspraak op rechtsbijstand wordt afgewezen. De verzekeraar kan hiervoor meerdere redenen opgeven. Wij kunnen in dit geval samen met u aan de hand van uw polisvoorwaarden controleren of de afwijzing wel echt terecht is. In de praktijk slagen wij er regelmatig in om alsnog dekking voor onze cliënten te krijgen.
 • U heeft weliswaar dekking gekregen maar uitsluitend “adviesdekking”. Ook in dit geval geldt dat wij u kunnen helpen om volledige dekking te krijgen in plaats van slechts adviesdekking.
 • U heeft weliswaar dekking gekregen maar dat u bent niet tevreden over de rechtsbijstandverlening. Dit kan veel oorzaken hebben. Verzekerden vinden vaak dat hun zaak te lang duurt, dat de verzekeringsjurist zich niet echt sterk maakt voor de zaak of niet deskundig genoeg is. Wat uw probleem ook is, wij zorgen er samen met u voor dat de problemen maximaal in uw belang worden opgelost.
 • U bent in het verleden niet goed geholpen door uw verzekeraar. Uw dossier bij de verzekeraar werd afgesloten zonder resultaat. Dit heeft tot gevolg gehad dat uw zaak niet is doorgezet en u heeft daarvan schade ondervonden. De andere mogelijkheid is dat u uw zaak zelf heeft voortgezet en zelf een advocaat heeft betaald. Wij bekijken samen met u of het mogelijk is uw schade alsnog te verhalen of uw kosten met terugwerkende kracht vergoed te krijgen. 

Stressreductie bij problemen en rechtszaken

Door onze ervaring weten wij als geen ander hoeveel impact een rechtszaak kan hebben op uw dagelijkse leven. Samen met u kijken wij eerst naar praktische mogelijkheden om uw problemen op te lossen. Desgewenst kunnen wij u ook mentaal coachen om beter te leren omgaan met de moeilijke situatie waarin u zich bevindt. Wij coachen u op basis van wetenschappelijke inzichten in de positieve psychologie. Graag geven wij u meer informatie in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.