SECOND OPINION door Heelmeesters

Twijfelt u wel eens aan uw jurist, advocaat of rechtsbijstandverzekeraar? Hoe weet u dat uw jurist u goed adviseert? Hoe weet u of uw jurist slechts aan uw belang denkt en niet (ook) aan zijn eigen belang?

Juristen en advocaten hebben altijd een eigen belang bij het behandelen van uw zaak. Wat dit eigen belang is, verschilt per dienstverlener:

Juristen of advocaten die per uur worden betaald, zijn -in principe- geprikkeld om zoveel mogelijk tijd aan uw zaak te spenderen. Een tijdrovende procedure levert hen meer op dan een kort advies om geen rechtszaak te beginnen. Het risico bestaat dat u teveel betaalt aan uw jurist of advocaat.
Voor juristen of advocaten die werken bij een rechtsbijstandverzekeraar (of rechtsbijstandstichting) geldt precies het omgekeerde. De premie van uw rechtsbijstandverzekering is al betaald. Hoe minder tijd aan uw zaak wordt besteed, hoe hoger de winst van uw rechtsbijstandverzekeraar. Het risico is dan niet dat u teveel betaald maar dat er te weinig aan uw belangen wordt gedacht: uw zaak krijgt onvoldoende aandacht, uw zaak wordt als onvoldoende kansrijk beoordeeld of u wordt een schikking aangeraden die geen recht doet aan uw belangen.

Als u twijfelt of onvoldoende vertrouwen heeft in uw jurist of advocaat, doet u er daarom altijd verstandig aan een second opinion te vragen aan een onafhankelijk jurist.

Dirk van Heelmeesters heeft veel ervaring met beide soorten dienstverlening. Dirk heeft als commercieel advocaat en als jurist en advocaat bij een rechtsbijstandverzekeraar. Dirk heeft de afgelopen 20 jaar vele duizenden mensen en bedrijven geadviseerd. De in de praktijk meest gehoorde problemen zijn de volgende:

De kosten van de advocaat lopen te hoog op;
De rechtsbijstandverzekeraar verleent u geen dekking of alleen maar eenmalig advies;
De jurist blijft maar vragen om informatie en onderneemt zelf geen juridische actie;
De behandeling van uw zaak duurt veel te lang;
U heeft het gevoel dat de jurist meer aan de kant van de wederpartij staat dan aan uw kant;
De jurist vindt dat er geen of te weinig juridisch bewijs is;
De jurist ziet geen of onvoldoende kans van slagen in uw zaak;
Uw zaak wordt telkens overgenomen door een andere jurist en er gebeurt volgens u niet voldoende;
Uw jurist heeft volgens u te weinig kennis die nodig is voor uw zaak;
U heeft geen of onvoldoende vertrouwen meer in uw jurist;
U moet ondanks uw verzekering toch advocaatkosten of andere kosten zelf betalen;
De jurist heeft het dossier gesloten (recent of langer geleden) maar u vindt (achteraf) dat u onvoldoende bent geholpen.

Heelmeesters biedt in al deze gevallen een echt onafhankelijke second opinion die uitsluitend rekening houdt met úw belangen. Deze second opinion is vaak al mogelijk in slechts 1 of hooguit enkele gesprekken, dus al vanaf euro 90,=incl. btw. Dit is slechts een fractie van een advocatenuurtarief.  

In al deze gevallen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze module “second opinion” wordt (uitsluitend) uitgevoerd door Heelmeester Dirk. U kunt hem vertrouwelijk benaderen per e-mail of direct op telefoonnummer 0186-690707.