PARTNERS

“Een gezamenlijke inspanning geeft betere resultaten, bespaart tijd en kosten en geeft positieve energie voor alle betrokkenen.”

Heelmeesters werkt in opdracht van onze cliënten samen met andere door hen ingeschakelde professionals. Heelmeesters werkt – in het belang van onze wederzijdse cliënten –graag samen met u als:

Werkgever

 

Wij ondersteunen uw organisatie of bedrijf door uw medewerkers te coachen/begeleiden/trainen als zij – zelf of professioneel voor hun clienten – te maken hebben met stress- en conflictsituaties. Daarnaast coachen/trainen wij uw medewerkers in algemene zin om hen (nog) beter te laten functioneren of hen in hun persoonlijke leven vooruit te helpen met voorkoming van ziekteverzuim en bewustere, beter gemotiveerde werknemers tot gevolg. Zeker indien uw werknemers door persoonlijke problematiek tijdelijk minder goed functioneren, kan een doorverwijzing naar Heelmeesters het verschil maken. Voordelen voor u als werkgever:
– Voorkomen van uitval of ziekteverzuim of eerdere terugkeer
– Tijdwinst en besparing van kosten, dus betere bedrijfsresultaten
– U toont zich goed werkgever door het aanbieden van onze coaching
– Wij ontlasten uw medewerkers bij de omgang met uw clienten

Advocaat

 

Elke advocaat weet dat procederen gepaard gaat met veel stress voor de cliënt(e). Met respect voor het juridisch proces, werken wij aan stressreductie bij uw cliënt(e), zowel tijdens de rechtszaak als na (eventueel teleurstellend) afloop daarvan.
De voordelen voor de advocaat hebben zich in de praktijk bewezen:
– U toont zich betrokken bij het welzijn van uw cliënt(e)
– U kunt zich meer op de zaak richten en efficiënter werken
– U bespaart niet-declarabele tijd
– U beschikt – desgewenst – over een deskundig en betrokken sparringspartner

Blijkens recent onderzoek gaan relatief veel advocaten zelf ook gebukt onder stressklachten. Wij zijn als (oud)collegae bekend met deze problematiek en als ervaringsdeskundigen een geschikte gesprekspartner. Wij begeleiden advocaten ter voorkoming van uitval of naar terugkeer in de praktijk en wij coachen hen bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Mediator

 

Vaak staan onzekerheid, stress, angst en vastgezette ideeën bij één of beide partijen in de weg aan een succesvolle mediation. Wij zijn overtuigd van het belang van mediation, wij kennen de procedures en interfereren niet met het mediationproces. Individuele coaching voorafgaand aan of tijdens de mediation kan zorgen voor:
– Een beter zelfinzicht bij (een van de) partijen
– Reële verwachtingen bij het alternatief voor een mislukte mediation
– Een helderdere vaststellingsovereenkomst met grotere kans op navolging

 

Psychiater/psycholoog/coach

Psychologische hulpverleners en coaches herkennen uit hun praktijk dat hun cliënten moeilijker in beweging te krijgen zijn vanwege de – doorlopende – stress die cliënten ondervinden door rechtszaken en juridische problemen. Zonder te interfereren met de behandeling of coaching, zorgen wij voor praktische juridische oplossingen (met alle stressverlichting van dien). Voordelen voor u en uw cliënten:
– De cliënt(e) is gebaat bij praktische oplossingen
– U toont u betrokken bij het welzijn van uw cliënt(e)
– De cliënt(e) ervaart meer ruimte voor de behandeling/coaching

Belangenbehartigers (van zzp-ers en ondernemers)

Een belangenbehartiger wil het beste voor zijn leden. Vaak wordt juridische ondersteuning aangeboden. Hulp ter vermindering van de stress bij juridische problemen niet. Voordelen van individuele coaching voor het lid en u als belangenbehartiger:
– Vermindering van stress of depressieve klachten bij uw lid
– Betere acceptatie van de juridische ondersteuning
– Extra service aan uw leden
– Onderscheidende service ten opzichte van de concurrentie