Wat is “stress” eigenlijk?

Wat betekent dat: stress? Zoek het op op het internet en je krijgt een veelheid aan definities. Sommigen benaderen het woord “stress” vanuit een fysieke invalshoek, het gaat dan over een neurologische “vecht of vlucht-reactie” die een verhoogde hartslag en het vrijmaken van adrenaline tot gevolg heeft. Anderen omschrijven stress uitvoerig als bijvoorbeeld “de gevoelens van spanning die optreden zodra ons gevoel van comfort en veiligheid teveel worden aangetast”. Weer anderen omschrijven stress juist als positieve spanning die je nodig hebt om goed te functioneren. Welke definitie is de juiste?

Heelmeesters werkt niet met vaststaande definities. Want zeg nou zelf: Als je graag stressvrij of niet langer depressief wilt zijn en je hebt ergens op het internet een definitie gevonden die ertoe leidt dat je niet aan stress lijdt, is dan jouw probleem voorbij? Als dat zo zou zijn, juichen wij dat toe. Wij stellen ons op het standpunt dat wat voor iemand werkt, dat werkt. Dus als je door een bepaalde definitie van stress te hanteren, je geen last meer hebt van stress, dan is – wat ons betreft – het probleem opgelost.

In onze praktijk zien we vaak het tegenovergestelde. Mensen zoeken bij stresserende conflicten en rechtszaken in hun hoofd naar oplossingen om van hun (labels) “stress”, “depressie” of “burn-out” af te komen. De enorme hoeveelheid op het internet vindbare en telkens andere definities van deze labels, en niet te vergeten de telkens net wat andere voorgestelde oplossingen daarbij, maken de problemen van mensen eerder groter dan kleiner. Want wat als je met al je kennis over deze labels nog steeds met hetzelfde probleem blijft kampen? Je vindt jezelf dan niet alleen nog steeds “gestresst” of “depressief” , maar je vindt jezelf misschien bovendien een “onmogelijk geval” omdat jij het niet opgelost krijgt. Je wilt nu nog beter je best doen om van deze negatieve gedachten en gevoelens af te komen. Als dat wederom niet lukt, ontwikkel je daarbovenop de gedachte dat je een “mislukkeling” bent omdat je het nog steeds niet zelf hebt kunnen oplossen. Het wordt van kwaad tot erger.

Heelmeesters werkt op basis van de Relational Frame Theory (RFT) en de daarop gebaseerde Acceptance and Commitment Therapy (ACT), die beide op universiteiten in Amerika zijn ontwikkeld en wetenschappelijk zijn bewezen. RFT en ACT hebben geleid tot het inzicht dat het een mens niet zomaar lukt om bepaalde negatieve gedachten en gevoelens (zoals uit het voorbeeld) uit zijn hoofd te krijgen en dat als iemand dat toch probeert, deze juist in kracht zullen toenemen. Wat wel helpt? Een van de benaderingen van ACT is om iemand te leren zijn of haar negatieve gedachten en definities niet langer te letterlijk te nemen, maar ze te relativeren en ze te zien voor wat ze zijn: namelijk slechts willekeurige “gedachten” en geen “waarheid” of feiten. Het spreekt voor zich dat dit makkelijker is gezegd dan is gedaan.

Mocht je je trouwens herkennen in bovenstaand praktijkvoorbeeld dan is een andere conclusie van de RFT dat er helemaal niets met je aan de hand is. Je beschikt gewoon over een gezond menselijk verstand!

©2017Heelmeesters