DIRK

Dirk heeft veel ervaring in de advocatuur en juridische dienstverlening op zakelijk gebied. Dirk heeft in bijna 25 jaar duizenden ondernemers en particulieren geholpen met hun zorgen en stress in problematische situaties. Sinds zijn opleiding in 2015 tot ACT-therapeut/coach kan hij met meer voldoening nog meer voor mensen betekenen. ACT staat voor de Acceptance and Commitment Therapy, een wetenschappelijk bewezen therapievorm uit Amerika op basis van de nieuwste psychologische inzichten.

Motivatie

Tijdens mijn werk als advocaat en als juridisch ondernemer ontdekte ik steeds meer dat rechtszaken – door hoge kosten, risico’s en stress – menselijke problemen eerder vergroten dan verminderen. Omdat ik mij erg betrokken voel bij mijn clienten, ben ik mij steeds meer gaan toeleggen op het voorkomen van stress, kosten en risico’s voor hen. Ik was altijd al in psychologie geïnteresseerd en ik wilde onderzoeken of ik mijn clienten ook mentaal meer vooruit zou kunnen helpen. Tîjdens mijn opleiding als ACT-therapeut – waarbij je ACT ook op jezelf toepast – ontdekte ik zelf hoeveel psychologisch inzicht ACT mij gaf. Maar nog belangrijker: Door ACT heb ik nieuwe persoonlijke en zakelijke dingen willen en durven DOEN, onder andere met de oprichting van Heelmeesters in 2015 als gevolg. Ik heb mij ook verder verdiept in de psychologische theorie waarop ACT is gebaseerd. Bestudering van de Relational Frame Theory (RFT) is super interessant en volgens mij ook nodig om ACT volledig te begrijpen. RFT gaat ervan uit dat het menselijk verstand bij iedereen op precies dezelfde manier werkt. Dit maakt dat ik met mijn clienten levenservaringen kan uitwisselen en wij eigenlijk over en weer van elkaar kunnen leren. Dit maakt onze gesprekken en dus mijn dagelijkse werk super interessant. Verder geeft het mij enorm veel voldoening als ik soortgelijke resultaten bij mijn clienten zie. 

Dit past bij mijn waarden (mijn motivatie) als coach:
-interesse in mijn clienten en mijn werk;
-positief en nuchter (dit hebben ACT en ik gemeen);
-kwaliteit (ik houd niet van zomaar wat doen, ACT, RFT en ervaring helpt);
-resultaat (uw resultaten zijn de mijne).

Dirk is aangesloten bij de beroepsorganisatie van ACT-beoefenaars, de Association for Contextual Behavioral Science (ACBS en ACBSBene) en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO, aansluitingsnummer 30089).