DIRK

Dirk heeft meer dan 25 jaar ervaring in de advocatuur en juridische dienstverlening. Als advocaat en juridisch ondernemer heeft hij duizenden ondernemers en particulieren geholpen met hun juridische problemen. Als advocaat heeft zich vooral bezig gehouden met contractenrecht, onroerend-goed recht, aansprakelijkheidsrecht, en verzekeringsrecht (waaronder rechtsbijstandverzekeringen). Door zijn vroegere procespraktijk heeft hij veel ervaring met alle soorten procedures. Dirk heeft daarnaast ook een coachingsopleiding gevolgd om zijn clienten optimaal te kunnen begeleiden in de vaak stressvolle situaties waarin zij verkeren. 

Mijn motivatie

Tijdens mijn werk als advocaat en als jurist ontdekte ik steeds meer dat rechtszaken – door hoge kosten, risico’s en stress – menselijke problemen eerder vergroten dan verminderen. Door bezuinigingen en hoge advocatentarieven komen veel mensen in de problemen. Hetzelfde geldt voor mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben en die niet of niet goed worden geholpen. Mijn ervaring is dat door het verschil in kennis vaak een (te) grote kloof bestaat tussen rechtshulpverlener (jurist, advocaat, rechtsbijstandverzekeraar) en de rechtzoekende. Bovendien lopen de belangen van rechtshulpverleners en hun clienten in de praktijk lang niet altijd parallel. Rechtshulpverleners pretenderen vaak uitsluitend het belang van hun client te dienen maar de financiele prikkels zijn helaas anders. 

Ik voel mij erg betrokken bij mijn clienten. Het geeft mij voldoening als ik hen echt vooruit kan helpen. Ik wil hen zoveel mogelijk beschermen tegen de perverse prikkels die van een juridisch probleem vaak een nog veel groter menselijk probleem maken. Bij mij staat echt alleen het belang van mijn clienten voorop en het geeft mij voldoening als ik hen écht vooruit kan helpen met alle dankbaarheid van dien.

Dirk is aangesloten bij de beroepsorganisatie van ACT-beoefenaars, de Association for Contextual Behavioral Science (ACBS en ACBSBene) en bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO, aansluitingsnummer 30089).