Laten we eerlijk zijn: het leven van een ZZP-er/ondernemer kent mooie momenten maar gaat lang niet altijd over rozen. Er zijn bijna altijd wel problemen die leiden tot zorgen of stress. Helaas is het nog vaak taboe om dit toe te geven of tijdig hulp te zoeken. Uit eigen ervaring als ZZP-ers en ondernemers kunnen wij met u meevoelen én meedenken.

Het kan tegenzitten door uw omstandigheden, door anderen en – niet te vergeten – door hoe u zelf optreedt. De Acceptance and Commitment Therapy (ACT) waarmee Heelmeesters werkt, stelt zich op het standpunt dat iemand geen of hooguit zeer beperkt invloed heeft op zijn omstandigheden of op andere personen:
– de markt kan tegenzitten;
– een klant, leverancier of werknemer kan – al dan niet opzettelijk – voor problemen zorgen;
– door omstandigheden kunnen tegenvallers zich opstapelen en schulden ontstaan;
– er ontstaan problemen in de zakelijke samenwerking etc. etc.

Het is niet meer dan logisch dat u – ondanks het feit dat u relatief weinig invloed heeft op anderen of uw omstandigheden – er alles aan probeert te doen het tij te keren. U heeft als ondernemer immers geleerd dat problemen er zijn om opgelost te worden! Maar hoe meer u de ontstane situatie probeert te verklaren en te controleren, hoe meer deze u in beslag lijkt te nemen. Uit wetenschappelijk psychologisch onderzoek (Relational Frame Theory) blijkt dat negatieve gedachten (bijv. “ik ben geen goede ondernemer”) en negatieve gevoelens (bijv. angst voor wat kan gaan komen), die nu eenmaal horen bij ondernemersproblemen, ook niet direct zijn te sturen. Deze zijn niet weg te denken of te veranderen in positieve gedachten en hoe meer men dit probeert, hoe sterker de gedachten/gevoelens juist zullen worden!

Maar er is hoop: Door anders te leren omgaan met uw belemmerende gedachten, zullen deze minder impact op u kunnen hebben. Wat verder ook te veranderen is, is uw eigen gedrag (ook al denkt u vaak van niet). Herbezinning op de vraag wat ondernemen zo waardevol voor u maakt, kan leiden tot (net wat) andere insteken waardoor u het plezier van ondernemen hervindt.

Heelmeesters zijn zelf ook ondernemers en hebben bovendien als juristen affiniteit met alle soorten ondernemersproblemen. Wij kunnen u mentaal coachen maar tevens meedenken over praktische juridische oplossingen voor uw problemen. Neem kosteloos en vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.