Veel goede werkgevers en overheden bieden tegenwoordig een Individueel KeuzeBudget (afgekort IKB) aan hun werknemer/ambtenaren dat zij naar hun eigen keuze kunnen besteden aan een cursus, opleiding of coachingstraject. Zo dragen deze werkgevers bij aan de persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei van hun werknemers. Uiteraard is de werknemer zelf hierbij gebaat. Een coachingstraject op basis van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leidt tot blijvend inzicht in het eigen gedrag van de werknemer. Zij/hij heeft hier in meerdere opzichten baat bij, niet alleen op werkgebied maar ook op de verschillende deelterreinen van haar of zijn persoonlijke leven. Samen met onze clienten gaan wij op zoek naar wat hun werk en leven echt waardevol maakt en hoe een goede balans (tussen werk, relatie, gezin, vrije tijd, gezondheid) is te bereiken door de aandacht en spaarzame tijd op juiste wijze te verdelen.

Ook de werkgever is gebaat bij individuele coaching van zijn werknemers. ACT-coaching leidt tot meer focus en werkplezier en daardoor ook een betere bijdrage aan de bedrijfsvoering. De andere kant van de medaille is dat tijdige coaching enerzijds kan voorkomen dat werknemers uitvallen door stress of overbelasting en anderzijds dat arbeidsongeschikte werknemers eerder terugkeren in het arbeidsproces. Met alle kostenbesparingen van dien.

Bij Heelmeesters bent u of zijn uw werknemers in vertrouwde handen. Heelmeesters heeft bovendien een meerwaarde indien de werknemer op de achtergrond kampt met juridische problemen zoals schuldenproblematiek, zakelijke of persoonlijke conflicten of een echtscheiding. Wij zijn het enige coachingsbureau dat tevens beschikt over uitgebreide ervaring op velerlei rechtsgebied. Wij staan u graag verder te woord over de mogelijkheden en zo mogelijk een eerste kosteloos advies.