Het zal je maar gebeuren. Een ongeval of plotselinge ziekte. Van het ene op het andere moment staat je hele leven op zijn kop. In het allereerste begin gaat alles om overleven, vaak komt de mentale klap pas later. Behalve het leren omgaan met de fysieke beperkingen als pijn en handicaps, is er vaak ook sprake geestelijke problematiek (trauma, verdriet, rouw, schuld en vele andere pijnlijke gedachten en gevoelens) naar aanleiding van de oorspronkelijke gebeurtenis. Hiernaast geldt vaak dat op alle deelterreinen ingrijpende veranderingen in iemands leven volgen. Op het gebied van gezondheid, gezin, relaties, werk, onderneming, hobby’s gaan dingen vaak noodgedwongen niet meer zo of anders dan voorheen.

De Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpt mensen bij het leren accepteren van de fysieke en psychische pijn zoals die is ervaren door het ongeval of ziekte. ACT maakt een onderscheid tussen deze direct ervaren pijn en het verbale lijden wat mensen daar aan koppelen. ACT leert de gedachten te relativeren die de pijn versterken. Daarnaast helpt ACT bij een herbezinning op iemands waarden. Wat is voor iemand waardevol en belangrijk op de verschillende deelterreinen zoals hiervoor genoemd en hoe kan – gelet op de gegeven fysieke beperkingen – op nieuwe wijze waardevol invulling worden gegeven aan iemands leven?

Heelmeesters kunnen met behulp van ACT-therapie en coaching bijdragen aan een voorspoedig herstel. Zeker in het geval van een letselschadezaak zijn Heelmeesters vanwege onze juridische ervaring bij uitstek geschikt om bij te dragen aan een zo soepel mogelijke afwikkeling van de letselschade. Het persoonlijk belang en het welzijn van onze clienten staan daarbij uiteraard altijd voorop. Wij geven u graag meer informatie!